Randi Stene

Sanger og operasjef ved Den Norske Opera & Ballett

Randi Stene har etablert seg som en av de viktigste skandinaviske sangere i sin generasjon. Hun har også innehatt flere lederstillinger innenfor kulturfeltet, hatt sin egen liedfestival, og vært professor i sang ved Norges Musikkhøgskole, en stilling hun hadde til hun ble utnevnt som operasjef ved Den Norske opera & Ballett i 2020.