Tilskuddsportalen og søknadsskriving

Arena:klassisk inviterer til innføring i bruk av Tilskuddsportalen og tips til søknadsskriving med Anne-Grethe de Geus.

15. oktober kl. 15:00 // Sidesalen

Anne-Grethe de Geus jobber for Tilskuddsportalen. Hun reiser Norge rundt og holder kurs/foredrag om hvordan realisere og finansiere gode prosjekt, om det være seg prosjekt i kommunal regi eller for frivilligheten. Hun har mye erfaring fra prosjektarbeid innen kultur, helse, miljø og oppvekst. Anne-Grethe har en sannhet: KULTUR ER HELSE. Dette vil bli en rød tråd i hennes presentasjon.

På dette kurset får du en innføring i hvordan tenke nytt rundt tilskuddssøk, søknadsskriving og hvordan bruke Tilskuddsportalen mer hensiktsmessig. Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner og kommuner.