Landsmøte
6. mai kl. 10:00 Gamle Raadhus Scene

Landsmøte

Trykkede sakspapirer vil bli utdelt ved registrering.

Landsmøte

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av stemmer og navneopprop
 • Konstituering
 • Melding om virksomheten 2021 og 2022
 • Regnskap for 2021 og 2022
 • Vedtektsendringer (ingen forslag er kommet)
 • Medlemskontingent. Ingen endring i medlemskontingent, men forslag om et fast TONO-vederlag for helårsarrangører er meldt
 • Strategi- og handlingsplan for 2023 – 2028
 • Medlemsfordeler og fordelsappen –  gjennomgang
 • Eventuelle uttalelser fra Landsmøte
 • Valg

Nyhetsbrev