Kurs: «Hva er en god søknad»
4. mai kl. 10:00 Gamle Rådhus scene

Kurs: «Hva er en god søknad»

Alle sliter med å skrive gode søknader og hvordan man finner frem til de riktige søknadspostene. Her er en unik mulighet til å bli bedre rustet og å få kunnskap og forståelse for hva som trengs.
Kurset holdes av Vidar Bråthen fra Kulturdirektoratet.

agenda:klassisk

Nyhetsbrev