Key-note og debatt

16. oktober kl. 15:45 // Sidesalen

”Post Korona – hva nå?”

Med politikere, m.m.

For arrangører med delegatpass og musikere som spiller på showcase
Andre interesserte kan kjøpe billett for kr 50

Billetter via Hoopla