Frokost; dialogmøte

Helårsarrangører, festivaler og ensembler har sektormøter med Klassisk.

17. oktober kl. 10:00 // Sidesalen, hovedsalen og møterommet

Hvilke utfordringer er knyttet til de respektive sektorer, hvilke utfordringer er nye ”post Korona”, og hva kan Klassisk bidra med? Samtale med Klassisk styre og administrasjon hvor medlemmene bidrar med sine problemstillinger.

 For arrangører med delegatpass og musikere som spiller på showcase
Andre interesserte kan kjøpe billett for kr 50