Foredrag

"Publikum etter pandemien"

22. april kl. 10:00 // Gamle Raadhus Scene

Ingrid E. Handeland holder et foredrag basert på målinger av publikumseffekten av pandemien utført av Norsk Publikumsutvikling (NPU) i 2021. Hun forklarer hvordan undersøkelsen ble bygget opp, hvilke aktører som deltok, og hva publikum innenfor sjangeren klassisk svarte om hva som skal til for å vende tilbake til kulturlivet etter pandemien.

NPU er et nasjonalt kunnskapsnettverk som arbeider for å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. NPU arbeider for å nå sektorspesifikke mål om kvalitet, representasjon og bærekraft.

Ingrid Handeland er leder av NPU og har uovertruffet kunnskap og innsikt i publikumsrelaterte spørsmål. Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun arbeider for å samle data om publikumsutviklingen i Norge i NPU Monitor, en nasjonal database for publikumsinnsikt som alle aktører, store og små, uavhengig av bransje og geograftisk tilholdssted, kan bruke til å planlegge sin virksomhet. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har jobbet med musikkprodusjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt ved Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Ingrid har sin utdanningsbakgrunn fra musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie på Universitetet i Oslo.