PÅMELDING

LUKK
Aulaen

Deltakelse på arena:klassisk sine showcase-konserter kan gi fremtidige betalte spilleoppdrag.

Påmelding for musikere

Showcase

Showcase-konsertene under arena:klassisk er for profesjonelle instrumentalister og sangere over 18 år som har anledning til å påta seg oppdrag. arena:klassisk vil bli holdt i Oslo 23. – 26. april 2020.

Showcase-konsertene er for frilansere og ensembler som vil fremføre sitt repertoar for potensielle oppdragsgivere. Arena:klassisk er et samarbeid med Klassisk, MFO (Creo), NTO og Norsk Komponistforening. Vi arbeider for at så mange delegater som mulig kommer.

Delegatene består av konsertarrangører, festivaler, orkestre, management, agenter, media og andre fra den klassiske musikkbransjen.

Under arena:klassisk 2019 var det med over 50 delegater (arrangører) fra hele landet. Det var en rekke av deltakerne som fikk nye oppdrag etter å ha spilt på showcase-konserten.

Påmelding

Vi anbefaler at musikere/ensembler melder seg på med et konsertprogram.

Det lønner seg å presentere en klar konsertidé som arrangørene kan programmere. Dette er ikke en ordinær audition.

Det vil bli holdt showcase-konsert lørdag 25. april og søndag 26. april. Det er plass til 6-8 musikere/ensembler på hver showcase-konsert. Noen musikere/ensembler vil også få tilbud om å spille på Kontrapunkt 2020. Mer info om dette kommer senere.

Alle som sender inn en søknad vil bli vurdert av en faglig jury som vil bli annonsert i løpet av november 2019.

Presentasjon og fordeler

Alle som blir valgt ut blir presentert i et eget trykket arena:klassisk-program. Her vil hver musiker få med bilde, CV, repertoar og kontaktinfo som blir distribuert til delegater og publikum.

Showcasene vil bli filmet med profesjonelt utstyr som det vil være mulig å få tilgang til i etterkant.

De musikerne som deltar på arena:klassisk får delegatpass som gir tilgang til alle konserter, debatter, foredrag, osv., samt til kurs spesielt tilrettelagt for musikere.

Viktig info

Hensikten med showcase-konsertene er å presentere et bredt utvalg av klassiske utøvere for Klassisk sine medlemsarrangører og andre festivaler og arrangører av klassisk musikk.

Klassisk kan ikke garantere oppdrag, men målet er at så mange utøvere som mulig skal få noe ut av dette.

  • Showcase-konsertene er ikke honorert. 
  • arena:klassisk stiller ikke med akkompagnatør. 
  • Vi gir reisegodtgjørelse for utøvere som ikke bor i Oslo og omegn.
  • Alle må sende inn lydfiler til klassisk@klassisk.net eller legge ved lenker til lydfiler i søknadsskjema.

Søknadsfrist: 9. mars 2020.


Søknadsskjema

Alle påmeldte får beskjed om de er komme med senest 3. april 2020.

Trykk den rød «start»-knappen for å starte søknadsskjema.

powered by Typeform