arena:klassisk er den klassiske musikkbransjens møteplass hvor musikere, arrangører, festivaler, produsenter, agenter og media får møtes for faglig utvikling, bygge nettverk og utveksling av erfaringer.

arena:klassisk ble arrangert første gang 19.–22. oktober 2017.

Konserter

Det vil bli holdt showcase-konserter for musikere som ønsker å spille for arbeidsgivere som booker konserter; arrangører, festivaler, managements og orkestre fra hele landet.

Showcase-konsertene er åpne for alle profesjonelle musikere over 18 år som har anledning til å påta seg oppdrag.
Showcase-konsertene er for både unge talenter og for frilansere/ensembler som vil fremføre nytt repertoar.
En faglig jury vil stå for utvelgelsen. 

agenda:klassisk – den faglige delen

Den faglige delen, agenda:klassisk, inneholder, kurs, debatter, foredrag, workshops og seminarer – både for delegater og musikere.


Kontakt oss

arena:klassisk arrangeres av organisasjonen Klassisk.

klassisk@klassisk.net
920 15 000


Nyhetsbrev