arena:klassisk er et bransjetreff for den klassiske musikken. En møteplass hvor arrangører, festivaler, media, orkestre, ensembler og musikere møtes.
Første arena:klassisk ble holdt 19. – 22. oktober 2017 i Oslo, og besto av konserter, showcases, kurs, work-shops, foredrag og debatter. Her finner du rapport, dokumentasjonsvideo og program for arena:klassisk 2017.

arena:klassisk vil bli holdt årlig fra våren 2019.

Det vil bli holdt showcase-konserter for musikere som ønsker å spille for arbeidsgivere som booker konserter; arrangører, festivaler, managements og orkestre fra hele landet. Showcase-konsertene er åpne for alle profesjonelle musikere over 18 år som har anledning til å påta seg oppdrag. Showcase-konsertene er for både unge talenter og for frilansere og ensembler som vil fremføre nytt repertoar, og en faglig jury vil stå for utvelgelsen. 

Den faglige delen, agenda:klassisk, vil inneholde kurs, seminarer, debatt og foredrag.

Frist for påmelding til neste arena:klassisk – både for musikere og for delegater blir tidlig i 2019, nærmere informasjon blir publisert på disse sidene.

 


Kontaktinfo:

Klassisk
Anderz Døving, daglig leder
tlf: 920 15000
anderz@klassisk.net / klassisk@klassisk.net

Postadresse: 
Postboks 4647, sentrum
0506 Oslo

Besøksadresse:
Trondheimsveien 2J (Inngang Herslebsgate)