arena:klassisk 2019

Arenaklassisk 9.jpg

9. - 12. mai i Oslo

arena:klassisk er den klassiske musikkbransjens møteplass hvor musikere, arrangører, festivaler, produsenter, agenter og media får møtes for faglig utvikling, bygge nettverk og utveksling av erfaringer. Arena:Klassisk ble arrangert første gang 19.–22. oktober 2017.

arena:klassisk vil bli holdt årlig fra våren 2019.

Det vil bli holdt showcase-konserter for musikere som ønsker å spille for arbeidsgivere som booker konserter; arrangører, festivaler, managements og orkestre fra hele landet.


Showcase-konsertene er åpne for alle profesjonelle musikere over 18 år som har anledning til å påta seg oppdrag.
Showcase-konsertene er for både unge talenter og for frilansere/ensembler som vil fremføre nytt repertoar.
En faglig jury vil stå for utvelgelsen. 

agenda:klassisk

Den faglige delen, agenda:klassisk, vil inneholde kurs, seminarer, debatt og foredrag.


Frist for påmelding til neste arena:klassisk – både for musikere og for delegater blir tidlig i 2019, nærmere informasjon blir publisert på disse sidene.