Rune Alver

SHOWCASE - 12.5


Rune Alver - Klaver


REPERTOAR PÅ SHOWCASE

  • Signe Lund (Utdrag fra verkene):

    • Preludium op.17 nr. 2

    • Etude poétique op. 32 nr. 1

    • Concert Etude op. 38

    • På villspor i skogen op. 61 nr. 5


Foto: Anna-Juli Granberg

Foto: Anna-Juli Granberg

Rune Alver

har lang fartstid som utøver av Griegs musikk på Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Han har omfattende konsertvirksomhet som solist og kammermusiker med konserter i mange europeiske land, Russland, Kina og Sør-Afrika. I 2013 debuterte han med solo-recital i Carnegie Hall, New York. Rune Alver samarbeider med fremtredende musikere, skuespillere og billedkunstnere i tradisjonelle og mer eksperimentelle former. Han har spilt inn en rekke kritikerroste CD-er, deriblant hele Johannes M. Rivertz´ og David Monrad Johansens klaverproduksjon. Signe Lunds komplette produksjon for klaver kommer i 2020 i anledning 70-årsminnet for komponistens bortgang (Lawo classics).

Denne konserten er et portrett av komponisten Signe Lund (1868 - 1950). Musikken presenteres med korte verbale introer basert på selvbiografien Sol gjennom skyer. Hun hadde et stort navn som komponist, spesielt i USA. Hennes mangslungne liv er tett vevd sammen med tidens store historiske begivenheter. Samfunnsengasjert, opptatt av kvinners kår, og med meningers mot, uttrykte hun seg m.a. i norske, tyske og amerikanske aviser, noe som fikk både positive og sterkt negative konsekvenser for henne.


KONTAKT

Rune Alver
ALVERSUND
980 17 270
runealv@gmail.com
www.runealver.no