Det Norske Jentekor

SHOWCASE - 11.5


dirigent Anne Karin Sundal-Ask


REPERTOAR PÅ SHOWCASE
utdrag fra

  • "Sirkling" av Maja Ratkje med tekst av Monica Aasprong


Foto: Oslo kommune/Sturlason

Foto: Oslo kommune/Sturlason


Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask

er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. De aller fleste sangerne er fra Oslo og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke store sangere, musikere og artister. Målet er å være et kor som skaper sterke musikkuttrykk som berører publikum og sangerne. Det Norske Jentekor skal være en korskole, som utdanner jentene til å bli selvstendige musikere og kunstnere. Det er viktig for oss at jentene utvikler en forståelse, en opplevelse og en interesse for musikk som gir dem mulighet til å utøve musikk på høyt nivå profesjonelt, eller i det frivillige musikkliv senere i livet.

Det Norske Jentekor ønsker å sette fokus på klima og miljø i vårt konsertprogram. De ønsker å synge et verk komponert av Maja Ratkje. Verket er 40 minutter langt og ble urfremført under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2019 i Ris kirke. Sammen med dette verket har de tenkt to mulige alternativer: 1) Å lage en paneldebatt med tema klima og miljø i kunsten. I panelet kan deltagerne være: komponist Maja Ratkje, Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, en representant fra et olje- og energiselskap f.eks: Equinor, Shell el. og  en representant fra en miljøorganisasjon eller en politiker fra Miljøpartiet De Grønne lokalt der konserten vil være. 2) Å gjøre et verk til som Maja Ratkje har skrevet til Det Norske Jentekor "Ro – Uro". Det er skrevet for Det Norske Jentekor i 2007 og urfremført under en ungdomskorfestival i Japan. Tematikken i dette verket er krig og fred, det feminine versus det maskuline og ro versus uro. Dette fortelles gjennom den alternative skapelsesberetning "The nag hamedy".


KONTAKT

Sigrun Skårberg - Produsent for Det Norske Jentekor
976 64 812
produsent@detnorskejentekor.no
Oslo
www.detnorskejentekor.no