LANDSMØTE KLASSISK 2019

Landsmøtet for Klassisk 2019 blir lørdag 11.5 fra 09.00 - 12.00 i Forstanderskapssalen, Sentralen (Oslo)

PROGRAM

  • 09.00 - 09. 15 - Registrering og kaffe

  • 09.15 - 09.30 - Åpning ved ordfører og leders tale

  • 09.30 - 11.00 - Landsmøtesaker. (PDF under)

  • 11.00 - 12.00 - Faglig del. “Nye formidlingsformer” v/ Brillante
    Informasjon om TONO

STRATEGIPLAN (PDF)

ÅRSRAPPORT 2018

 

INNKALLING