arena:klassisk kommer igjen!

Vi kan glede alle som er interessert i den klassiske musikken, med å fortelle at neste arena:klassisk blir arrangert i Oslo,

9. - 12. mai 2019.

Organisasjonen Klassisk arrangerer et nytt arena:klassisk neste vår i samarbeid med Musikernes Fellsesforbund (MFO), Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) og Norsk Komponistforening. Som sist vil arena:klasssisk inneholde en rekke konserter, showcase-konserter, seminarer, foredrag, debatter, work-shops og kurs. Nærmere informasjon kommer på denne siden etter hvert.

489 musikere
102 verk
2053 publikummere
2 urframføringer
5 faglige arrangementer

Se hele dokumentasjonsvideoen

 

Arena:Klassisk er den klassiske musikkbransjens møteplass hvor musikere, arrangører, festivaler, produsenter, agenter og media får møtes for faglig utvikling, bygge nettverk og utveksling av erfaringer. Arena:Klassisk ble arrangert første gang 19.–22. oktober 2017.

 

Arena:Klassisk arrangeres av
Klassisk - organisasjon for konsertarrangører og festivaler