Påmelding for musikere

Showcase

Showcase-konsertene under arena:klassisk er for profesjonelle instrumentalister og sangere over 18 år som har anledning til å påta seg oppdrag. arena:klassisk vil bli holdt i Oslo 9. - 12. mai 2019.


Showcase-konsertene er for unge talenter, frilansere og ensembler som vil fremføre sitt repertoar for potensielle oppdragsgivere. Arena:klassisk er et samarbeid med Klassisk, MFO (Creo), NTO og Norsk Komponistforening. Vi arbeider for at så mange delegater som mulig kommer.

Delegatene består av konsertarrangører, festivaler, orkestre, management, agenter, media og andre fra den klassiske musikkbransjen.

Under forrige arena:klassisk, høsten 2017, var det med 50 delegater (arrangører) fra hele landet. Det resulterte i 13 forespørsler til musikerne som deltok .

Se HER for mer informasjon, dokumentasjonsvideo, osv. om arena:klassisk 2017.

Påmelding

Vi anbefaler at musikere/ensembler melder seg på med et konsertprogram.


Det lønner seg å presentere en klar konsertidé som arrangørene kan programmere. Dette er ikke en ordinær audition.

Det vil bli holdt tre showcase-konserter på fredag 10., lørdag 11., og søndag 12. mai 2019. Det er plass til mellom 8 til 10 musikere/ensembler per konsert, med et samlet antall på maks 30 musikere/ensembler. Alle som sender inn en søknad vil bli vurdert av en jury.

Den faglige juryen består av:
Tone Kummervold, Cathrine Nyheim, Arvid Engegård og Knut Kirkesæther.
Juryen hører fortløpende på lydfilene – send inn så tidlig som mulig!

Presentasjon og fordeler

Alle som blir valgt ut blir presentert i et eget trykket arena:klassisk program. Her vil hver musiker få med bilde, CV, repertoar og kontaktinfo som blir distribuert til samtlige delegater og til publikum.


Showcasene vil bli filmet med profesjonelt utstyr. Det vil bli mulig å få tilgang til dette i etterkant.
De musikerne som deltar på arena:klassisk får delegatpass som gir tilgang til alle konserter, debatter, foredrag, osv., samt til kurs spesielt tilrettelagt for musikere i regi av Creo.

Viktig info

Hensikten med showcase-konsertene er å presentere et bredt utvalg av klassiske utøvere for Klassisk sine medlemsarrangører og andre arrangører av klassisk musikk.


Klassisk kan ikke garantere oppdrag, men målet er at så mange som mulig skal få noe ut av dette.

  • Showcase-konsertene er ikke honorert. 

  • arena:klassisk stiller ikke med akkompagnatør. 

  • arena:klassisk kan dekke reise for de som bor utenfor Oslo (i søknadsskjema er det et eget punkt for dette).

  • Alle må sende inn lydfiler til klassisk@klassisk.net eller legge ved lenker til lydfiler i søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søknadsskjema

Alle påmeldte får beskjed om de er kommet med innen 1. april.

Navn *
Navn
http://
Hvis du har relevante lydfiler på Soundcloud, Spotify etc. kan du lenke til det her. Lydfiler kan også sendes til klassisk@klassisk.net. OBS MAX 10 MINUTTER. Det er en fordel hvis lydklippet er en del av konsertprogrammet du ønsker å presentere under arena:klassisk.
Beskriv kort repertoar og en eventuell konsertidé. Gjelder hele programmet, ikke bare utdraget som presenteres på showcase/lydfiler
Her skriver du hvilke(t) stykke(r) du ønsker å spille på showcase. Max 10 minutter

Søknadsfrist: 1. mars