Den faglige delen av Arena:Klassisk heter Agenda:Klassisk og har som mål å profesjonalisere arrangørleddet og hjelpe frem nye arrangører i et regionalt perspektiv.

Agenda:Klassisk skal:

  • gi faglig påfyll til arrangører og festival- og orkesterledere.
  • gi tilbud til nye/uetablerte arrangører gjennom kurs og work-shops.
  • belyse ulike problemstillinger den klassiske musikkbransjen møter i dag.
 
 

Planlagt program

(med forbehold om endringer)

TORSDAG 19. OKTOBER 2017

Kl 18:00
Oslo Konserthus
A-spissen

Velkomst og mottagelse i A-spissen i Oslo Konserthus

Foredrag:

Crescendo og Ung Filharmoni - utviklingen av ungdomssatsingen ved Oslo-Filharmonien. Etterfulgt av konsert med Oslo Filharmonien i Oslo Konserthus (se Arena:Program)

 

FREDAG 20. OKTOBER 2017

Kl 10:00 - 11:30

Workshop: 

Søknadsskriving for musikkarrangører og festivaler.
Arnfinn Bjerkestrand (N)
Tidligere nestleder i Norsk Kulturråd

Kl 12:30 - 14:00

Showcase 

Kl 14.30

Den klassiske konsertarrangøren – hva fungerer i 2017?

Alternative formidlingsformer sett fra utenlandske og norske arrangørers ståsted.
Debatt ved Music Norway, o.a.

Kl 19:00
Ladegården

 

LØRDAG 21. OKTOBER 2017

Kl 10:00 - 11:30

Workshop:

Fra stensilerte plakater til sosiale medier - markedsføring i 2017
Martine Larsen Rygh (N), 
Daglig leder i Turbo Kommunikasjon, tidligere kommunikasjonssjef i Miniøya

Kl 12:30 - 14:00 

Kl. 15:00 - 17:00

 Jennifer Dauterman

Jennifer Dauterman

Interaktivt foredrag: 

Classical Music - where are we now - where do we go from here?
Jennifer Dautermann, London (UK)
Director of Classical: Next

 

SØNDAG 22. OKTOBER 2017

Kl. 11:00
Sentralen

Foredrag:

Klassisk musikk for barn: Den klassisk musiker – et instrument i seg selv?
Caecilia Thunnissen (NL), kunstnerisk leder av Oorkaan

Panelsamtale:

Formidling til barn og unge. Utøverens og produksjonsapparatets muligheter.
Moderator: Anne Roggen, Kulturtanken. Med Per Erik Kise Larsen leder av Det Norsk Kammerorkesteret m.fl.

Etterfulgt av familieforestillingen "Skyggespill" med Norsk Kammerorkester i samarbeid med Oorkaan, basert på Schönbergs ”Verklärte Nacht” (se programmet for Arena:Klassisk).