Debatt 10.5 kl. 15.00

”Etter nedleggelsen av Rikskonsertene – hva ble konsekvensene?

Kl 15:00 - 16:30
Gamle Raadhus Scene

Det offentlige overholder ikke kulturloven - hvorfor brukes ikke kulturhusene mer som klassiske konsertlokaler?”


Med blant annet:

  • Rina Mariann Hansen, Byråd for Kultur, Oslo (AP)

  • Jennie Vilhelmsson, Musikchef Region Väst, Sverige

  • Hans Ole Rian, Forbundsleder Creo

  • Ingrid Elisabeth Handeland, Leder NPU

  • Morten Walderhaug, Leder Bærum Kulturhus

  • Anne Aavatsmark, leder Oslo Strykekvartet

  • Moderator: Anderz Døving, daglig leder i Klassisk


For deg som ønsker å delta på kurset og ikke har delegatpass til arena:klassisk

For deg som ønsker å delta på kurset og ikke har delegatpass til arena:klassisk

 

HansenRinaMariann.jpg+%28width940%29.jpg

Rina Mariann Hansen

er en norsk politiker. Hun har siden 2015 vært Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet. Hansen er utdannet statsviter med eksamen fra Universitetet i Oslo i 2000. Hun har sittet i Oslo bystyre siden 2003, og tidligere vært leder i Oslo AUF og nestleder i Oslo Arbeiderparti.

Jennie+Wilhelmsson+1.jpg

Jennie Wilhelmsson

har sin musikalske skolering fra den klassiske musikken. Hun har vært planeringssjef med kunstnerisk ledelse ved Västmanlandsmusiken og Västerås Konserthus for den regionale musikkvirksomheten som omfatter kammermusikk, folk- og verdensmusikk, jazz samt nycirkus og samtidsdansen. I dag er hun musikksjef på Kultur i Väst, Västra Götalandregionen med oppdrag å arbeide for et sterkt og rikt musikkliv i Västra Götaland.

hans_ole_48shh.jpg

Hans Ole Rian

overtok vervet som forbundsleder 2013 i Musikernes Fellesorganisasjon (nå Creo), etter å ha vært nestleder siden 2006. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Hans Ole har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark. Hans Ole er styrerepresentant i LO kommune, sitter i styret i Gramo, er styremedlem i Nordisk Union for Musikkutdannere og Norsk representant for ISME (International Society for Music Education). Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010.


Ingrid_190123_150517.jpg

Ingrid Elisabeth Handeland

er utdannet idéhistoriker, med hovedfag i idehistorie fra UiO, med mellomfag i filosofi og musikkvitenskap, og har studert informasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Handeland har ledet Norsk publikumsutvikling (NPU) siden 2012. Hun har utviklet den faglige plattformen NPU arbeider ut fra og har stått bak en lang rekke undersøkelser av kunst- og kulturbruk i Norge. Som leder for NPU har hun opparbeidet en unik oversikt over feltet, og dyp innsikt i motivasjon og barrierer for kunst- og kulturbruk i ulike grupper.

Morten+Walderhaug+.jpg

Morten Walderhaug

er utdannet ved Bergens Musikkonservatorium, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Tidligere direktør for Oslo Filharmonien, Norsk Musikkinformasjon, Europeisk kulturby Bergen 2000 og Vestfoldfestspillene. I dag er han Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Anne_Aavatsmark_01-04-2019_DSC_32984.jpg

Anne Aavatsmark

er utdannet fløytist og jobbet flere år i Oslo Filharmonien. Siden 2012 har hun jobbet administrativt i ulike ensembler i tillegg til å ta en Executive master of management på BI. Aavatsmark var initiativtaker og medutvikler av Mozart-byen, en spillbasert digital læringsplattform om klassiske instrumenter. I dag er hun daglig leder for Ungdomssymfonikerne, bookingagent for Oslo Strykekvartett og jobber som konsulent for Crescendos mentorprogram.