Workshop 10.5 kl. 10.00

Søknadsskriving – kurs for musikere og arrangører

Kl 10:00 - 11:30
Gamle Raadhus Scene

Arve Bergren.png

Are Bergerud

Are Bergerud er daglig leder i kompetansesenteret Tempo i Midt-Norge hvor han blant annet jobber med veiledning av medlemmer innen blant annet søknadsskriving, kurs og seminarer, i tillegg til større prosjekter som Trondheim Song:Expo, Musikkbyen Trondheim og Trondheim Calling.

Hvis du ønsker å delta på kurset og ikke har delegatpass til arena:klassisk

Hvis du ønsker å delta på kurset og ikke har delegatpass til arena:klassisk