PÅMELDING

LUKK
Kurs i presentasjonsteknikk

Bli en bedre formidler etter vårt kurs i presentasjonsteknikk.

Kurs i presentasjonsteknikk

Lær deg å presentere deg selv og ditt repertoar.

I løpet av musikkutdannelsen bruker man veldig mye tid og energi på å få et godt håndverk – for å skulle virke som musiker må man holde et høyt nivå på instrumentet sitt.

Det er likevel en sannhet at for arrangører og festivaler er det ofte viktigere hvordan du presenterer deg og din musikk enn hvor godt du spiller! I løpet av vårt kurs i presentasjonsteknikk vil du få verktøy for å mestre denne delen av fremførelsen enda bedre.

Hvorfor spiller du nettopp det verket eller den komponisten? Og hvordan formidler du det til publikum?

Har du en klar tanke om valg av repertoar? Klarer du å formidle det til arrangører, festivaler og agenter?

Hva tilbyr vi i presentasjonskurset?

‘ Få et innblikk i hvordan du presenter deg, ditt ensemble og din musikk.
‘ Få tips til hva som skal til for å gjøre budskapet fra scenen tydelig, underholdende og fengslende.
‘ Lær deg å fremføre ditt budskap muntlig til en forsamling, med klar diksjon og motivasjon.
‘ Ha en avslappet kroppsspråk som viser trygghet – og en fremtreden som viser hvem du er og hva du ønsker å formidle.

Hvem er kursansvarlig?

Kursansvarlig Anderz Døving
Kursansvarlig Anderz Døving.

Anderz Døving er utdannet koreograf og instruktør med lang fartstid som regissør av er lang rekke musikaler, teateroppsetninger, operaer og balletter ved de fleste institusjonsteatre, Operaen, Carte Blanche og NRK.

Han har arbeidet med blant annet Wenche Foss, Toralv Maurstad, Bjørn Skagastead, Helge Jordal og Bjørn Sundquist.

Han har drevet frigruppen Andanse Teatret i ti år, og var teatersjef ved NordTrøndelag Teater i seks år, og han har holdt en rekke kurs i søknadsskriving og presentasjonsteknikk.

Anderz Døving er daglig leder i Klassisk.


Ønsker du å spille på showcase-konsertene?