PÅMELDING

LUKK
Showcase-konserten i 2019

Hvorfor bør jeg søke om å spille på showcase-konsertene?

Det korte svaret er at det kan være en døråpner for betalte spilleoppdrag. Men deltakerne på showcase-konsertene får også andre fordeler.

På showcase-konsertene får du en unik mulighet til å vise deg frem for potensielle arbeidsgivere. Skulle disse vise seg å bli reelle arbeidsgivere betyr det betalte spillejobber. Flere konsertarrangører arrangerer allerede konserter med musikere de har sett på showcase-konsertene under arena:klassisk. Vi ønsker at så mange som mulig skal få den muligheten.

Utøvere som spiller på konsertene får også tilbud om å delta på hele programmet – også den faglige delen agenda:klassisk. Nytt i år er at vi tilbyr et kurs i presentasjonsteknikk.

Kurset er skreddersydd for musikere som vil bli enda bedre på å presentere seg selv og musikken de skal spille (kurset er selvfølgelig FØR showcase-konsertene).

Er man nyutdannet klassisk musiker er arena:klassisk et fint sted for å møte andre som er i samme situasjon. Det kan være verdifullt både for å knytte kontakter – men også for å utveksle erfaringer og la seg inspirere av hverandre.

Hvem får spille på showcase-konsertene?

Det er plass til cirka 15 musikere/ensembler til sammen på begge konsertene. 9. mars er siste frist for å melde seg på.

Etter søknadsfristen den 9. mars det vil en faglig jury velge ut hvem av de påmeldte som får spille på showcase-konsertene. De vil ut i fra en rekke faktorer (og antakelig gjennom en del interne diskusjoner) velge ut cirka 15 musikere/ensembler som skal fordele på de to showcase-konsertene. Disse blir kontakt innen 3. april.


Anderz Døving forteller hvorfor du bør søke om å spille på showcase-konsertene.